Ôi thần linh ơi! Em ấy nhảy được rồi. Tuyệt quá đi!

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.