Obama tại Việt Nam: Hà Nội hai ngày trước khi đón Tổng thống Mỹ (2)

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

17 queries in 1.075 seconds.