Obama tại Việt Nam: Hà Nội hai ngày trước khi đón Tổng thống Mỹ (2)

Shares

Shares

25 queries in 2.399 seconds.