Ở Việt Nam troll kiểu này, 1 ăn gậy, 2 ăn ghế, 3 điếu cày, 4… lên bàn thờ ngắm gà thỏa thân

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

26 queries in 3.021 seconds.