Ở VIệt Nam mà lắp còi như vậy đi ra đường thì chắc không còn răng mà về nhà

0
5

comments

SHARE