Ở VIệt Nam mà lắp còi như vậy đi ra đường thì chắc không còn răng mà về nhà

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

28 queries in 2.908 seconds.