Ở VIệt Nam mà lắp còi như vậy đi ra đường thì chắc không còn răng mà về nhà

Shares

Shares

19 queries in 1.606 seconds.