Ô. Nguyễn Sinh Hùng sang Trung Quốc và Dàn khoan HD-981

Shares

Theo RFAVietnamese

 

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.