Ở Mỹ sống không nhà ở, chết không tiền chôn, phải làm sao?

Shares

Theo PhoBolsaTV

 

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.