Ở Châu Phi người ta tập thể hình như thế này

Shares

Shares

52 queries in 3.239 seconds.