‘Nữ hoàng ảnh lịch’ Y Phụng giấu tuổi trong tà áo dài truyền thống

‘Nữ hoàng ảnh lịch’ Y Phụng giấu tuổi trong tà áo dài truyền thống

YPhung2.jpg
YPhung3.jpg
YPhung4.jpg
YPhung5.jpg
YPhung6.jpg
YPhung7.jpg
YPhung8.jpg
YPhung9.jpg
YPhung10.jpg
YPhung11.jpg
YPhung12.jpg

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

44 queries in 2.432 seconds.