Nóng ! Bạo động Hà Tĩnh – Cảnh sát cơ động Công Phá Chợ kỳ anh – Dùi cui và máu đổ

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

20 queries in 1.895 seconds.