Nóng ! Bạo động Hà Tĩnh – Cảnh sát cơ động Công Phá Chợ kỳ anh – Dùi cui và máu đổ

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

28 queries in 2.328 seconds.