Những ứng cử viên Cộng hòa khác vẫn không bỏ cuộc (VOA60)

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.