Những trận không chiến lớn nhất trong lịch sử

Ngay sau khi ra đời, máy bay đã được ứng dụng vào quân sự và chỉ hơn 10 năm đã có những trận không chiến với hàng ngàn máy bay tham gia.

Những trận không chiến lớn nhất trong lịch sử

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.