Những thước phim chiến tranh quý hiếm được phục hồi và đưa lên mạng

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.