Những thanh niên thích bắt rắn độc bẻ răng nanh rồi thả đi

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

34 queries in 3.429 seconds.