Những pha biểu diễn trên xe mô tô kinh điển. Khi thần chết ngủ quên.

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

35 queries in 2.153 seconds.