Những pha biểu diễn trên xe mô tô kinh điển. Khi thần chết ngủ quên.

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

28 queries in 2.070 seconds.