Những nội dung mang tính cực đoan sẽ được tự động xóa bỏ trên Facebook và Youtube

Shares

Theo VOA Tiếng Việt

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.