Những nội dung mang tính cực đoan sẽ được tự động xóa bỏ trên Facebook và Youtube

Shares

Theo VOA Tiếng Việt

Shares

46 queries in 3.393 seconds.