Những mẹo tồn tại của lính Mỹ khi kẹt trong lòng địch

Bị kẹt trong lòng địch là điều thường xảy ra trong chiến tranh. Do đó quân đội Mỹ thường huấn luyện cho binh sỹ khả năng tồn tại trong điều kiện đó.

Những mẹo tồn tại của lính Mỹ khi kẹt trong lòng địch

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.