Những clip troll nhất Hành Tinh. Thím này mà ở Việt Nam thì xác định

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.