Những chiến đấu cơ lỗi hẹn với bầu trời

Bell XF-109 là máy bay cất cánh thẳng đứng đi trước thời đại, hay P.125 bị khai tử khi còn ở bản thiết kế là 2 trong những dự án chiến đấu cơ chỉ nằm trên bàn giấy.

Những chiến đấu cơ lỗi hẹn với bầu trời

Shares

Shares

20 queries in 1.175 seconds.