Những bất hòa, email bại lộ làm lu mờ đại hội toàn quốc Ðảng Dân chủ

Theo VOA Tiếng Việt

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

21 queries in 2.027 seconds.