Như Vân thả dáng đẹp mê hồn giữa đường phố ngày hè

Như Vân thả dáng đẹp mê hồn giữa đường phố ngày hè

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.