Nhói lòng loạt ảnh xe tăng T-55 bị hủy diệt

Xe tăng T-55 dù được đánh giá top tăng tốt nhất lịch sử thế giới, nhưng không vì thế mà tránh khỏi những thiệt hại trên chiến trường.

Nhói lòng loạt ảnh xe tăng T-55 bị hủy diệt

Shares

Shares

20 queries in 1.218 seconds.