Nhỏ mà có võ, đừng tưởng to con là sẽ luôn thắng

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.