NHM cả nước sock nặng… khi Trang Trần phát ngôn về CA Hà Nội như này sau khi toại ngoại…

Theo Youtube

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

68 queries in 0.399 seconds.