Nhìn thấy cảnh này mình đã bỏ ăn cá kể từ đây

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.