nhìn mặt thằng diễn viên chính thôi là biết đau thế nào rồi

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.