Nhìn mặt hai tàu chiến “khủng” Pháp sắp tới Biển Đông

Hai tàu chiến Pháp sắp tới Biển Đông gồm tàu sân bay trực thăng Tonnerre (L9014) và tàu hộ vệ tàng hình Guepratte.

Nhìn mặt hai tàu chiến “khủng” Pháp sắp tới Biển Đông

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.