Nhìn lại 100 năm lịch sử phát triển xe tăng thế giới (2)

Cùng với sự phát triển của công nghệ, những chiếc xe tăng tương lai không chỉ được thiết kế để chiến đấu mà còn bảo vệ cả kíp chiến đấu ngồi bên trong.

Nhìn lại 100 năm lịch sử phát triển xe tăng thế giới (2)

Shares

Shares

49 queries in 3.850 seconds.