Nhìn lại 100 năm lịch sử phát triển xe tăng thế giới (1)

To lớn, chậm chạp là những gì người ta mô tả về những chiếc xe tăng đầu tiên trên chiến trường, nhưng nó lại là biểu tượng của chiến tranh hiện đại.

Nhìn lại 100 năm lịch sử phát triển xe tăng thế giới (1)

Shares

Shares

21 queries in 1.776 seconds.