Nhìn hình dạng nó là đủ khiếp rồi, ai mà đám bắt chứ

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.