Nhiều hệ lụy từ nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 1 do Trung Quốc thi công

Shares

Theo RFAVietnamese

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.