Nhiều đàn ông ở Fallujah bị mất tích sau khi chạy khỏi thành phố

0
7

comments

SHARE