Nhật ký thỏ khùng : Trông em khi mẹ vắng nhà . Ai còn nhớ chụy này không

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.