Nhặt được Iphone 5 ở ngoài đường và anh ấy đã làm điều không tưởng

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

34 queries in 2.443 seconds.