Nhật Bản phục sinh tiêm kích Zero huyền thoại

Tiêm kích A6M Zero là một trong những chiến đấu cơ nguy hiểm nhất trong Chiến tranh Thế giới thứ 2, từng khiến cho quân đồng minh phải khốn đốn.

Nhật Bản phục sinh tiêm kích Zero huyền thoại

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.