Nhân viên tiệm Pizza Hut ở North Carolina bắn chết kẻ cướp

Theo Người Việt Online

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

19 queries in 1.687 seconds.