Nhân viên đánh nhau với khách hàng như giang hồ tại quận Thủ Đức

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

24 queries in 1.599 seconds.