‘Nhân vật thân tín’ của ông Kim Jong Un gặp TBT Trọng

Shares

Theo VOA tiếng Việt

Shares

43 queries in 2.607 seconds.