Nhận diện vũ khí của lính bảo vệ Sứ quán Mỹ

Sứ quán Mỹ ở các nước, nổi tiếng là nơi được bảo vệ cẩn mật với các thiết bị tinh vi. Vậy nhân viên sứ quán thường sử dụng vũ khí nào?

Nhận diện vũ khí của lính bảo vệ Sứ quán Mỹ

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.