Nhận diện rõ thiết kế xe bọc thép chở quân BT-3F Nga

Xe bọc thép chở quân BT-3F khác biệt nhiều so với các thiết kế "taxi truyền thống" BTR huyền thoại của Liên Xô.

Nhận diện rõ thiết kế xe bọc thép chở quân BT-3F Nga

Shares

Shares

22 queries in 2.046 seconds.