Nhận diện các loại tên lửa phòng không trên tàu chiến Nga

Đa số các loại tên lửa phòng không trên tàu chiến Nga đều được thiết kế từ thời Liên Xô, nhưng chúng vẫn đảm bảo khả năng chiến đấu.

Nhận diện các loại tên lửa phòng không trên tàu chiến Nga

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.