Nhận dạng 20 tàu chiến Trung Quốc mới trang bị năm 2015

Trong năm 2015, lực lượng tàu chiến Trung Quốc đã được bổ sung thêm 20 tàu các loại, tốc độ trang bị vượt xa Nga, Mỹ.

Nhận dạng 20 tàu chiến Trung Quốc mới trang bị năm 2015

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.