Nhạc Rap chữi hot boy xam trổ …. Nghe mà đã cái lỗ tay Xem rồi sẻ hiểu

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.