Nhà văn Phan Lạc Phúc qua đời, hưởng thọ 88 tuổi

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.