Nhà Trắng gặp gỡ đại diện người Việt trước chuyến thăm của TBT Nguyễn Phú Trọng

Shares

Theo RFAVietnamese

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.