Nhà nghiên cứu Biển Đông nói về chuyến thăm Mỹ của ông Đinh Thế Huynh

Theo VOA Tiếng Việt

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

30 queries in 2.153 seconds.