Nhà máy nước sạch Ninh Bình bỏ hoang để cả ngàn gia đình “khát nước”

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.