Nhà hoạt động Nguyễn Hồ Nhật Thành bị giam lỏng tại gia

Shares

Theo RFAVietnamese

 

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.