Nhà ai có nuôi trăn thì cẩn thận nhé, nó mà xổng chuồng thì hậu quả thế này đây.

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.