Người trẻ tuổi mua sắm không còn chú trọng nhiều vào thương hiệu

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

31 queries in 3.715 seconds.