Người ta thì đội vợ lên đầu còn anh ấy thì…Vợ đội lên đầu

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.